facebook

Konkurs grantowy Tesco.

5 stycznia 2017
Animatorki i Animatorzy Grup Zabawowych. Tesco ogłosiło Program małych grantów dla organizacji i grup nieformalnych. Spotkania Grup Zabawowych doskonale wpisują się w cele Programu.
 
Celem Programu jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych, a także aktywizowanie mieszkańców do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia. Program ma przyczynić się do rozwoju postaw obywatelskich poprzez angażowanie różnych grup interesariuszy wokół wspólnego celu, czyli wspierania lokalnych społeczności. 
 
Zachęcamy do składania wniosków!
 
Szczegóły na stronie www organizatora.
 
Strona Grup Zabawowych została sfinansowana przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. w ramach programu “Od serca dla dziecka - liderki” realizowanego we współpracy z Fundacją Komeńskiego